Privacy
Statement

Om goede zorgverlening en matching mogelijk te maken, legt Highcare uw persoonlijke gegevens vast. Op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft u recht op bescherming van deze gegevens. In het Highcare privacyreglement is vastgelegd hoe Highcare met uw persoonlijke gegevens omgaat. 

Het privacyreglement kunt u hier bekijken.